Giới thiệu chung về cá tầm

Giới Thiệu Chung Về Cá Tầm HÌNH DẠNG, ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁ TẦM Cá tầm (Sturgeon) thuộc gia đình cá Acipenseridae, một loài cá được xem là ‘bán khai’ (primitive). Cá có thân dài và rất thuôn, di chuyển nhiều và thay đổi vùng sinh thái. Cá tầm có thể cân … Đọc tiếp Giới thiệu chung về cá tầm