Kỹ thuật trồng gấc: Gấc vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc nên có giá trị rất lớn về nhiều mặt. Những năm gần đây nhiều địa phương trồng gấc đã cho thu nhập khá. Để giúp bà con có thể trồng được cây gấc trong vườn nhà xin giới thiệu một số kinh nghiệm sau đây:

1. Thời vụ:

Thời vụ tốt nhất để trồng gấc là vào tiết lập xuân trước và sau tháng 1 đến tháng 2 để cuối tháng 2 đầu tháng 3 thời tiết ấm dần gấc sẽ nảy mầm.

kỹ thuật trồng gấc
Xôi gấc là món ăn truyền thống của người dân Việt Nam

2. Cách trồng:

Làm vồng: Đào sâu 40-50cm, đường kính 40-50cm, bón lót 5kg phân chuồng, 0,1kg phân supe lân trộn đều lân với đất, đánh vồng cao 35-50cm. Có 3 cách trồng: Trồng bằng hạt, trồng bằng thân và để gốc tái sinh.

Trồng bằng hạt: Chọn hạt già không sâu bệnh, đặt hạt sâu 2-3cm rồi lấp đất phủ rạ, tưới nước giữ ấm.

Trồng bằng thân: Chọn đoạn thân bánh tẻ cách gốc 2m, dài 40-50cm khoanh tròn lại đặt vào vồng lắp đất để hở ¼-1/5 khoanh dây ủ rạ, thường xuyên tưới nước giữ ẩm.

Để gốc tái sinh: Sau khi hết thời vụ cắt gốc để lại 10-15cm đến thời vụ chăm sóc xới xáo, bón phân từ các mắt ở gốc gấc sẽ nảy mầm và phát triển thành cây cho năm sau:

3. Chăm sóc:

Mỗi vồng chỉ để từ 1-2 cây, bón thúc khi cây đẻ nhánh ra nụ hoa bằng 3-4kg phân chuồng, 0,03kg urê bón xa gốc và tưới nước giữ ẩm, khi cây gấc hình thành quả bón 3-4kg phân chuồng, 0,03kg kali tưới nước giữ ẩm.

4. Phòng trừ sâu bệnh:

Gấc ít sâu bệnh nên không phải bơm thuốc hoá chất, khi cây phát triển có nhiều lá có sâu xám, sâu xanh cắn lá nụ và hoa có thể bắt bằng tay, cuối vụ có sâu đục thân cần phát hiện sớm, dùng que thép lôi ra để diệt.

5. Thu hoạch, chế biến sử dụng:

Thu hoạch lúc quả đã chín đỏ, có thể dùng ngay hay để vào chỗ mát dùng dần, gấc thường dùng để đồ xôi gạo nếp, nhuộm bột làm các loại bánh trong các ngày tết, chế biến dầu gấc, bột gấc; gấc rất giàu vitamin A và một số hợp chất khác rất có lợi cho sức khoẻ.

Print Friendly, PDF & Email

Originally posted 2014-04-24 12:44:14.