tài liệu nông nghiệp

Tài liệu nông nghiệp tham khảo cho bạn

Tài liệu nông nghiệp

Sách kỹ thuật nuôi thủy sản

 • Hỏi đáp về Kỹ thuật nuôi tôm sú (TS. Trần Thị Việt Ngân) – NXB Nông nghiệp
 • Kĩ thuật thâm canh tôm sú (Ths. Trần Văn Hoà (chủ biên) – Trần Văn Đởm – Đặng Văn Khiêm – NXB: Trẻ – 2001 – 123 tr)
 • Kĩ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu (Đái Duy Ban, Đái thị Hằng Nga – NXB:Nông nghiệp – 63tr)
 • Kĩ thuật nuôi tôm sú (Phạm Văn Tình – Nông nghiệp – 2000 – 56tr)
 • Kĩ thuật nuôi tôm càng xanh (Phạm Văn Tình –  Nông nghiệp – 2000- 48tr)
 • Sổ tay nuôi tôm sú, càng xanh và hùm bông (Nguyễn Khắc Hường – KHKT- 2000 – 116 tr)
 • Kĩ thuật nuôi tôm sú, tôm càng, ba ba (Việt Chương – TN – 2000- 79tr)
 • Kĩ thuật nuôi thuỷ đặc sản: tôm, cua (tập 6) (Trần văn Hoà, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải – Trẻ – 2000 – 132tr)
 • Kĩ thuật SX giống tôm sú chất lượng cao (Phạm văn Tình – Nông nghiệp – 2000 – 72tr)
 • Cơ sở sinh học và kĩ thuật SX giống nhân tạo tôm sú (Nguyễn văn Chung – Nông nghiệp – 2000 – 72tr)
 • Kĩ thuật sản xuất giống tôm càng xanh (Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nông nghiệp – 2000 – 68tr)
 • Cải tiến kĩ thật nuôi tôm tại Việt nam (Vũ Thế Trụ – Nông nghiệp – 2000 – 200tr)
 • Quản lí và điều hành trại tôm sú giống ((Vũ Thế Trụ – Nông nghiệp – 2000 – 80tr)
 • Những bệnh thường gặp của tôm, cá và biện pháp phòng trị (Bùi Quang Tề – Vũ thị Tám – Nông nghiệp – 1999 – 80tr)
 • Bệnh thường gặp ở tôm (Trần thị Minh Tân – Đái duy Ban – Nông nghiệp – 1999 – 144tr)

tài liệu nông nghiệp

Website tôm và thuỷ sản

 • //aquanic.org  –  Trang web giới thiệu những nguồn thông tin về nuôi trồng thuỷ sản trên mạng
 • //www.was.org – Trang web của hiệp hội nuôi trồng thuỷ sản thế giới
 • //www.aquaculturemag.com/ – Tạp chí thủy sản online và Forum trao đổi thông tin
 • //www.easonline.org – Hiệp hội nuôi trồng thuỷ sản châu Âu
 • //www.seafoodhandbook.com  – Sổ tay thủy sản
 • //www.songa.com – Songa farm của Ecuador
 • www.agri-aqua.ait.ac.th/AQUA/readings/JHmexico.html – Nuôi tôm ở Thái Lan
 • www.shrimpfarming.org
 • www.promarisco.com – Một số công ty xuất nhập khẩu tôm thế giới
 • //www.shrimp.com/recipes – Công thức chế biến các món ăn từ tôm
 • //www.todayaqua.com – Đào tạo nuôi trồng thủy sản tại Malaisia

Giáo trình ngành thuỷ sản

 • Kỹ thuật khai thác Thủy sản 1 (Ths Hà Phước Hùng, Nguồn: Khoa Thủy Sản, ĐH Cần Thơ)
 • Kỹ thuật khai thác thủy sản B (Ths Hà Phước Hùng, Nguồn: Khoa Thủy Sản, ĐH Cần Thơ)

Giáo trình ngành nông nghiệp

 • Xử lý ra hoa (TS. Trần Văn Hậu, Nguồn: Trường ĐH Cần Thơ)
 • Giống vật nuôi (GS. TS Đặng Vũ Bình, Nguồn: Trường ĐH Nông Nghiệp)
 • Sinh thái học đồng ruộng (PGS.TS. Trần Đức Viên, TS. Nguyễn Thanh Lâm, Nguồn: Trường ĐH Nông Nghiệp)

Giáo trình ngày chế biến

 • Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp (Ths Lê Mỹ Hồng
  Nguồn: Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, ĐH Cần Thơ)
 • Công nghệ chế biến thủy hải sản (Ths. Phan Thị Thanh Quế, Nguồn: Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, ĐH Cần Thơ)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top