13/04/2014
tôm càng xanh không lột vỏ

Vì sao tôm càng xanh không lột vỏ

Vì sao tôm càng xanh không lột vỏ? Tôm và các loài giáp xác khác đều lột vỏ để tăng trưởng. Trường hợp tôm càng xanh […]
Cửa Hàng