Articles for tag: cá lóc, cá lóc đầu nhím, chăm sóc cá lóc, farmvina, kỹ thuật nuôi cá lóc, nuôi cá, nuôi cá lóc, nuôi cá lóc đầu nhím, nuôi cá quả, nuôi thuỷ sản

cách nuôi cá lan

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc: Cách nuôi cá lan

Cách nuôi cá lan Cách nuôi cá lan là cách nuôi cá lóc đặc biệt, chỉ áp dụng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long xưa mà thôi, vì thời trước, nơi đây đúng nghĩa là vùng đất rộng người thưa, ruộng vườn “cò bay thẳng cánh”. Phải có ruộng đất rộng rãi như vậy ...

cách nuôi cá vuông

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc: Cách nuôi cá vuông

Cách nuôi cá vuông Trước hết, thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về từ “Vuông” trong cách nuôi cá vuông xem nghĩa nó là gì? Từ “vuông” theo cách nói bình dân của người miền Nam ngày xưa có nghĩa là một khu, một khoảng, một đám, như đám đất, đám ruộng. ...