Articles for tag: cho trăn con ăn, chuồng trại nuôi trăn, kỹ thuật nuôi trăn, nuôi trăn, nuôi trăn con, trăn lứa

nuôi trăn

Nuôi trăn con dễ hay khó?

Hướng dẫn nuôi trăn con Một kinh nghiệm khi nuôi trăn con là khi đẻ trứng, trăn mẹ chỉ đẻ một lần là trút hết số trứng có trong bụng nó. Nhưng, đến ngày trứng nở ra trăn con người phải chờ đến một hay hai ngày mới xong tất cả. Trăn con vừa chui ...