Chuyên Mục Về: Cá rô, Tôm thẻ chân trắng

cá rô phi

Nuôi cá rô phi năng suất cao

1/ Yêu cầu kỹ thuật xây dựng ao nuôi cá rô phi Diện tích ao nuôi từ vài trăm m2 đến 1 ha, thích hợp là từ 1.000 đến 5.000m2. Ðộ sâu hợp lí từ 1,5 2m. Ðộ dày bùn đáy 15 20cm. Nguồn nước cấp cho ao phải chủ động, chất nước không nhiễm ...