Chuyên Mục Về: Thanh hao hoa vàng, Trồng cây cỏ khác