Articles for tag: cá chạch, cá chạch bùn, cá chạch lấu, chỗ bán cá chạch, chỗ mua cá chạch, farmvina, giá cá chạch, nuôi cá, nuôi cá chạch, thuỷ sản

cá chạch lấu

Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá chạch lấu

Sinh sản nhân tạo cá chạch lấu Phần 1: Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ. Cá chạch lấu (Mastacembelus favus) là đối tượng nuôi mới tiềm năng và có giá trị kinh tế cao cho ngư dân trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó việc xây dựng “Quy trình kỹ thuật ...

cá chạch lấu

Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu

Ngày 22/5/2013, Sở KH&CN tỉnh An Giang tổ chức hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu”. Hội đồng do TS. Nguyễn Văn Kiểm (Khoa Thủy sản- Trường Đại học Cần Thơ) làm chủ tịch Hội đồng. – Chủ nhiệm đề tài: ...