Trồng cây húng cây

Tên khác: Bạc hà nam

Tên khoa học: Mentha arvensis L. var. japonica (B.C) Hook

Thuộc họ: Hoa môi (labiatae)

Húng cây có tên khoa học là Mentha arvensis – họ Hoa môi (Lamiaceae)

1.Đặc tính sinh học của húng cây

Húng cây (Bạc hà nam) là cây thân thảo hàng năm, ưa ẩm độ cao. Có thân rễ mọc ngầm dưới đất, trên thân có nhiều chồi mầm và rễ mầm ở các đốt nên thường được trồng bằng cách vô tính. Húng cây ưa đất tốt, đủ ẩm , phát triển kém ở đất bị đọng nước lâu ngày. Sản phẩm sử dụng là thân lá.

húng cây

2.Cách trồng húng cây

Đất xới kỹ, bón lót 1,5 – 2 tấn phân hữu cơ hoai + 10 -15kg Super lân cho 1.000m2. Trộn phân đều với đất và lên luống rộng 1 – 1,2m.

Xẻ rãnh trên luống cách nhau 20cm, trên rãnh cứ 15 – 20cm đặt một đoạn thân dài 10 – 15 cm chếch theo mép rãnh, lấp đất 2/3 chiều dài đoạn thân, dùng tay nén chặt đất ở phía gốc, tưới nước đủ ẩm.

Sau trồng 5 -7 ngày cây ra rễ và nẩy mầm, hòa phân urê với nước (0,3 – 0,5%) hoặc bánh dầu ngâm kỹ để tưới. Sau đó khoảng 15 – 20 ngày sau mỗi lần thu hoạch tưới phân một lần, kết hợp xới xáo nhổ cỏ. Nếu canh tác bình thường có thể thu hoạch 7 – 10 đợt rồi trồng lại.

Húng cây ít bị sâu bệnh, tác hại chủ yếu có bệnh thối gốc ( do nấm FusaRium sp. và Rhizoctonia sp.). Bệnh làm thân và gốc cây bị đen, lá vàng và chết từng chòm. Chớm có biểu hiện bệnh dùng các thuốc có gốc Đồng, Benomyl, Rovral.. hòa nước tưới và rắc vôi. Nhổ bỏ những cây bị bệnh nặng.

(Xem Thêm Trồng cây bạc hà)

Print Friendly, PDF & Email

Originally posted 2014-04-24 13:18:24.

Scroll to Top