Trang Chủ » Kỹ thuật thuỷ sản » Kỹ thuật nuôi cá » B (Cá basa, bớp, bóp, bống tượng) » Cá bóp (cá giò)