Trang Chủ » Kỹ thuật thuỷ sản » Kỹ thuật nuôi cá » H (Cá hô, hồi, hồng mỹ) » Cá hồng mỹ