Trang Chủ » Kỹ thuật thuỷ sản » Kỹ thuật nuôi cá » T (Cá tầm, tai tượng, trắm, trê) » Cá tai tượng