Articles for category: Cua, Nuôi thuỷ sản khác

nuôi cua xanh

Nuôi cua xanh thương phẩm như thế nào?

Trong bài viết này, hãy cùng Farmvina khám phá kỹ thuật nuôi cua xanh thương phẩm, hướng dẫn bởi thạc sĩ Đặng Thị Thanh. 1. Điều kiện, phạm vị áp dụng nuôi cua xanh 1.1. Thiết kế khu vực nuôi – Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh ...