Articles for tag: cá lóc, cá lóc đầu nhím, chăm sóc cá lóc, farmvina, kỹ thuật nuôi cá lóc, nuôi cá, nuôi cá lóc, nuôi cá lóc đầu nhím, nuôi cá quả, nuôi thuỷ sản

cách nuôi cá lan

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lóc: Cách nuôi cá lan

Cách nuôi cá lan Cách nuôi cá lan là cách nuôi cá lóc đặc biệt, chỉ áp dụng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long xưa mà thôi, vì thời trước, nơi đây đúng nghĩa là vùng đất rộng người thưa, ruộng vườn “cò bay thẳng cánh”. Phải có ruộng đất rộng rãi như vậy ...